တ႐ုတ္မဂၤလာေဆာင္တခုတြင္ ရယ္စရာအျဖစ္ စေနာက္ရာမွ သတုိ႔သား ေဆး႐ုံေရာက္ (႐ုပ္သံ) | DVB