ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံပဲြ ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ (ဓာတ္ပံု) | DVB