ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္းေဘးကြမ္းယာဆိုင္မ်ားကို ညအခ်ိန္ လိုက္လံမီး႐ိႈ႕မႈ ျဖစ္ပြား | DVB