သူမသာ သမၼတကေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ထရမ့္ဇနီးေဟာင္း ေျပာဆုိမႈအေပၚ မယ္လ္နီယာ တုံ႔ျပန္ | DVB