ျမဝတီၿမဳိ႕ လွ်ပ္စစ္မီးလုိအပ္ခ်က္၏ ၈ မဂၢါဝပ္ကို ထုိင္းက ေရာင္းခ်ေပးမည္ | DVB