ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသီခ်င္းသစ္ “မ်က္ရည္”အျမည္း - ႐ုပ္သံ - DVB