ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ အလွအပကို အကဲျဖတ္ေပးႏိုင္မည္ (႐ုပ္သံ) | DVB