ေက်ာက္ပုစြန္မ်ားအသံုးျပဳၿပီး ေရသန္႔စင္သည့္ ခ်က္ႏိုင္ငံက ဘီယာခ်က္စက္႐ုံ (႐ုပ္သံ)

ခ်က္(Czech) ဘီယာစက္႐ုံတခုက သတၱဝါငယ္ေလးတခ်ဳိ႕အကူအညီနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာတခ်ဳိ႕ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ပရိုတီဗင္ ဘီယာစက္႐ုံက ဘီယာခ်က္ရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ စပရင္းဝါးတားရဲ႕ သန္႔စင္မႈကို ေက်က္ပုစြန္ေတြအသံုးျပဳၿပီး ေစာင့္ၾကည့္အေျဖထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ပန္႔နဲ႔ေမာင္းသြင္းထားတဲ့ ေရကန္ထဲကို ေက်ာက္ပုစြန္ေတြထည့္ထားျခင္းအားျဖင့္ ေရရဲ႕သန္႔စင္မႈကို ျမင့္တက္ေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး ဆင္ဆာေတြနဲ႔ ႏွလံုးရဲ႕ ခုန္ႏႈန္းနဲ႔အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသလို ကင္မရာတစ္လံုးနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈအားလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ ခဲ့ပါတယ္။ ဘီယာခ်က္ပညာရွင္ မိုက္ကယ္ဘိုးရစ္(Michal Voldrich) က ဒီပေရာဆက္ရဲ့ အလုပ္လုပ္ပံုကို အခုလိုရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ "ဒီမွာ ေရအရည္အေသြးကို ေက်ာက္ပုစြန္ေတြနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ျပဳျပင္တဲ့ ကန္ ၅ ကန္ရွိပါတယ္။ အားလံုးကို ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈအားလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ၃ႀကိမ္နဲ႔ အထက္ လႈပ္ရွားတာ ေျပာင္းလဲတာတစ္ခုခုလုပ္လာတာနဲ႔ ေရရဲ႕အရည္အေသြးမွာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနၿပီး ဆိုတာကို သိႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္ ၃ မိနစ္အတြင္းမွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။" အရင္က ေက်ာက္ပုစြန္ေမြးျမဴျခင္းေတြကို ေရသန္႔စင္ဖို႔နည္းလမ္းအျဖစ္သာ ေလ့လာခဲ့ၾကေပမယ့္ အခုလိုမ်ိဳး ေရသန္႔စင္မႈကို အကဲျဖတ္ေစၿပီး ဘီယာေကာင္းေကာင္း ခ်က္လုပ္တဲ့ သီးသန္႔က႑မ်ိဳး မွာေတာ့ အသံုးမခ်ခဲ့ဖူးပါဘူး။

More News
Up