ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘ႐ူႏုိင္းေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ | DVB