မီဒီယာေလာက၌ ကိုယ္က်ဳိးရွာေတာေၾကာင္မ်ား ဝင္ေရာက္ေနဟု အစိုးရ အာေဘာ္သတင္းစာ ေဝဖန္ | DVB