နာမည္ႀကီးဒစၥေနး႐ုပ္ရွင္ လွယမင္းႏွင့္ လူၾကမ္းႀကီးအသြင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ အံ့ဖြယ္မဂၤလာပြဲ | DVB