ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ အိႏိၵယႏုိင္ငံကို အဓိကတင္ပို႔ေနတဲ့ မတ္ပဲက ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ပထမအပတ္မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၉၆,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး အပတ္မွာေတာ့ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၄၀,၀၀၀ သာ ေပါက္ေဈးရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁ လအတြင္း ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၂,၀၀၀ ေဈးက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ေဈးက်ဆင္းေနတဲ့အတြက္ ေဈးကြက္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ နည္းေနပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကလည္း စက္တင္ဘာလ ပထမအပတ္မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၆၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ေနာက္ဆံုးအပတ္မွာ ၁ တန္ကို ၄၀၉,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁ လအတြင္း ၁ တန္ ၅၆,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ပဲစင္းငံုကေတာ့ လက္ရွိမွာ အေရာင္းအဝယ္ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ပထမအပတ္မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၃၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၇၇၅ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ေနာက္ဆံုုးအပတ္္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁,၇၀၀ က်ပ္ကေန ၂,၃၀၀ က်ပ္ထိ ေဈးျမင့္သြားပါတယ္။ ၁ လအတြင္း ၁ ပိႆာကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးျမင့္တက္သြားပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္) ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္)ကလည္း စက္တင္ဘာလ ပထမအပတ္မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၈၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၈၅၀ ေပါက္ေဈးရွိခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးအပတ္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၃၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ၁ ပိႆာကို  ၁,၅၀၀ က်ပ္ကေန ၁,၅၅၀ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ တ႐ုတ္ကေန အဝင္မ်ားတဲ့အတြက္ ေဈးက က်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

More News
Up