အမ္အိုယူစနစ္ျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲ ဝင္လာၿပီး အလုပ္မရသူ ေထာင္ခ်ီရွိေန | DVB