လုံၿခံဳေရးဝန္ထမ္းႏွင့္ တုိက္ခုိက္သည့္ စပါအံုးေႁမြႀကီး သတ္ျဖတ္ စားေသာက္ခံရ | DVB