ေကာ့ေသာင္းတြင္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးကို အဓမၼျပဳက်င့္ရန္ ႀကံစည္မႈျဖစ္ပြား | DVB