ႏုိင္ငံပုိင္အေဆာက္အဦႏွင့္ ေျမကြက္မ်ားကို ျပန္သိမ္းဆည္းရန္ တိုက္တြန္းသည့္အဆို လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမည္  

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ မညီဘဲရယူထားခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံပုိင္အေဆာက္အဦနဲ႔ ေျမကြက္ေတြကုိ ႏုိင္ငံပုိင္အျဖစ္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းဖုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရကုိ တုိက္တြန္းလိုက္တဲ့အဆုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ကန္႔ကြက္သူမရွိ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံပုိင္အေဆာက္အဦနဲ႔ ေျမကြက္ေတြကုိ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ရယူထားၾကၿပီး ဒီကေန႔အထိ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ အေကာင္အထည္လည္းမေဖာ္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ကုိက္ညီမႈမရွိတဲ့ ႏုိင္ငံပုိင္အေဆာက္အဦနဲ႔ ေျမကြက္ေတြကုိ ႏုိင္ငံပုိင္အျဖစ္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းဖုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရကုိ တုိက္တြန္းတဲ့ အဆုိကုိ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ဦးလွေဌးက တင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအဆုိကုိ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ေန႔က ကန္႔ကြက္သူမရွိ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအဆိုကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီက ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ လၽွပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးကလည္း ဒီအဆိုကို ေဆြးေႏြးဖုိ႔ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံပုိင္အေဆာက္အဦနဲ႔ ေျမကြက္ေတြကုိ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းဖုိ႔အဆုိကုိ ကန္႔ကြက္မယ့္သူ မရွိခဲ့တာေၾကာင့္  ဒီအဆုိကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းေဝးမွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဆုံးျဖတ္ ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရေဟာင္းကေန အစိုးရအသစ္ကို ကူးေျပာင္းခါနီး ကာလေတြမွာ  ႏိုင္ငံပိုင္ အေဆာက္အံုေတြ ေျမေနရာေတြကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြခ်ေပးခဲ့ၿပီး ဘယ္လို သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ မသိရွိခဲ့တဲ့အေပၚ ေဝဖန္မႈေတြ ရွိေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up