ဇီဝကမၼေဗဒ ေဆးပညာဆိုင္ရာ ႏိုဘယ္လ္ဆုကို သိပၸံပညာရွင္ ၃ ဦးအား ပူးတြဲေပးအပ္ | DVB