ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ၾကက္သြန္နီ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၾကက္သြန္နီက ၁ ပိႆာကို ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၇၀၀ ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၁၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္ျဖဴကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၇၅ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁၇၀၀ က်ပ္မွ ေငြက်ပ္ ၁၇၇၅ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မတ္ပဲ မတ္ပဲကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၂၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၁၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၀၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၄,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ အာလူး အားလူးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၇၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ေျပာင္းဆန္ ေျပာင္းဆန္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၄၈၀ က်ပ္ကေန ၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ႏွမ္းျဖဴက ၁ အိတ္ကို ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၁၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ကုလားပဲ v2 ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ကုလားပဲ v2 က ၁ တင္းကို ေငြက်ပ္ ၄၃,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တင္းကို ၅၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။   သတင္း- AMIA

More News
Up