သစ္ေတာဧရိယာအတြင္း တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို သစ္ေတာအရည္ေသြးနိမ့္က်သည့္ ေနရာ၌သာ ခြင့္ျပဳမည္

  သစ္ေတာဧရိယာထဲ တည္ေဆာက္မယ့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြကို စနစ္တက် ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး သစ္ေတာ အရည္ေသြးနိမ့္က်တဲ့ ေနရာေတြမွာသာ ခြင့္ျပဳေပးမယ္လို႔ သစ္ေတာ၊ သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ သစ္ေတာ ဧရိယာ ကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ သစ္ေတာဧရိယာအတြင္းက စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္တဲ့ သစ္ေတာျပဳန္းတီမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဘယ္လိုစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါသလဲဆိုတဲ့ ဒီဗီြဘီ သတင္းဌာနရဲ႕ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒုတိယ အတြင္းဝန္ ဦးလႈိင္မင္းေမာင္က ျပန္လည္ေျဖဆိုခဲ့တာပါ။ “ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြဟာ သစ္ေတာ ဧရိယာထဲမွာ ျဖစ္ေနရင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနက က်ေနာ္တို႔ သစ္ေတာဌာနကို ဆက္သြယ္ၿပီး စီမံကိန္းေနရာအတြက္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းထဲကေန ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ တင္ျပရပါတယ္။ အဲလို တင္ျပလာတဲ့အခါမွာ က်ေနာ္တို႔က အဲဒီေနရာကို ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး သစ္ေတာ အရည္ေသြး ေကာင္းမြန္မႈရွိမရွိ၊ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္မွာ သစ္ေတာအရည္ေသြးေကာင္းမြန္လာ ႏိုင္ဖြယ္ရွိမရွိ ေလ႔လာရပါတယ္။ ေလ့လာၿပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳႏိုင္တဲ့အေျခအေနမွာဆိုရင္ ခြင့္ျပဳႏိုင္တယ္။ ခြင့္မျပဳႏိုင္တဲ့ အေျခအေနဆုိခြင့္မျပဳႏိုင္ဘူးလုိ႔ အေၾကာင္းျပန္ရတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းကာလ မွာေတာ့ သစ္ေတာအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္မႈမရွိတဲ့ ေနရာေတြဘဲ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ခြင့္ျပဳသြားမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီထဲမွာမွ သစ္ေတာအရည္ေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ ေနရာရွိရင္ အဲေနရာကို ဘာမွမလုပ္ဘဲ ဒီတိုင္းခ်န္ထားဖို႔ တခါတည္း သက္မွတ္ေပးလိုက္တယ္။” ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔မွာရွိတဲ့ သစ္ေတာဧရိယာေတြထဲမွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ေတြေၾကာင့္ သစ္ေတာသစ္ပင္ေတြမ်ားစြာ ျပဳန္းတီးခဲ့ရတဲ့အတြက္ ေနာက္လုပ္မယ့္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းေတြကိုေတာ့ ခုတ္ထြင္လိုက္တဲ့ သစ္ပင္အေရအတြက္အလိုက္ ကာလေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေပးေလ်ာ္ခိုင္ဖို႔လို႔တယ္လုိ႔ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္တဦးက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ဖို႔ ေနရာခြင့္ျပဳေပးလိုက္ၿပီဆိုသည့္အခ်ိန္မွာဘဲ အဲဒီ ေနရာကို သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းအတြင္းကေန အၿပီးထုတ္ပယ္လိုက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေျပာသလို ေလ်ာ္ေၾကးေငြေတာင္းခံဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ သစ္ေတာ၊ သယံဇာတနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနကေျပာပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင့္ျပဳေပးတဲ့ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနကသာ သက္ဆိုင္ေတာ့ တယ္လုိ႔လည္းဆိုပါတယ္။

More News
Up