သေႏၶေျပာင္း ႂကြက္သားဖုထေနသည့္ ဝက္မ်ား ေမြးျမဴထားသူ ေ၀ဖန္ခံေနရ (႐ုပ္သံ) | DVB