ဥေရာပႏုိင္ငံအားလုံး ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင့္ တန္းတူရရွိေရး ဆႏၵျပေတာင္းဆုိ

ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘရပ္ဆယ္မွာ ဥေရာပႏုိင္ငံအားလံုး ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင့္ တန္းတူရရိွေရးအတြက္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ေတာင္းဆုိဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ေဘးကင္းေသာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေရးေန႔မွာ လူေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ဟာ ဥေရာပ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအနီး စုေ၀းၾကၿပီး ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခြင့္ရေရး ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံေက်ာင္းသားတဦးက “ဒီေန႔ဟာ နုိင္ငံတကာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေရးေန႔ပါ။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥေရာပနဲ႔ ဘယ္လ္ဂ်ီယံမွာ ျပႆနာအေတာ္ေလးတက္ေနပါတယ္။ ဥပမာ ဒီက အမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုယ္၀န္ေဆာင္တာ သီတင္းႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ရင္ သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးဆုိေပမယ့္ ႏုိင္ငံျခားသြားၿပီး ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ရပါတယ္။ ပိုလန္၊ စပိန္နဲ႔ အုိင္ယာလန္တို႔မွာလည္း ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်တာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အခက္အခဲေတြ ရိွပါတယ္။ ဒီေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင့္ရဖို႔ အမ်ိဳးသမီးေရာ၊ အမိ်ဳးသားပါ ေတာင္းဆိုဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္” လုိ႔ သူ႔အျမင္ကို ေျပာသြားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးဆရာ၀န္တဦးက “အမ်ိဳးသမီးပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ိဳးသားပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔ခႏၶာကိုယ္၊ သူတုိ႔အသက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တူညီတဲ့ရပိုင္ခြင့္ရိွဖို႔ ကိုယ္တုိင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရိွဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီဆႏၵျပပြဲမွာ ပါ၀င္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္” လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြဟာ ဥေရာပႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕မွာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင့္ တားျမစ္တားတာနဲ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ကန္႔သတ္ထားတာကို ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။

More News
Up