ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ေႏြသီးထပ္ဆန္ ဝါးတန္းကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ေႏြသီးထပ္ဆန္က ၁ အိတ္ကို ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ၂၃,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၃,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ၃၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၅၃၆,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၀၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ တန္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ၾကက္သြန္နီက ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၅၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၆၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၁၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္ျဖဴက ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၄၇၅ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ အာလူး အာလူးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၂၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၆၈၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁,၆၁၅ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၃၃၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ စီပီေျပာင္း လား႐ိႈး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ စီပီေျပာင္းက ၁ ပိႆာကို ၄၂၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၄၅၀ ေပါက္ေဈး ရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၃၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။   သတင္း- AMIA

More News
Up