မဲသေ၀ါတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႔၀င္ ၄ ဦးေသဆံုး၊ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB