ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ားျပား | DVB