ဂ်ပန္သတင္းေထာက္၏ညီမျဖစ္သူ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံစာပိုု႔ | DVB