ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

ေႏြသီးထပ္ဆန္ ဝါးတန္း ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ေႏြသီးထပ္ဆန္က ၁ အိတ္ကို ၄၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၂၃,၅၀၀ ကေန ၂၃,၇၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္္။ ၾကက္သြန္နီ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒို္င္မွာေတာ့ ၾကက္သြန္နီက ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈး က်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၈၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၂၅၀ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ (ၾကဴကုတ္) ၾကက္သြန္ျဖဴ(ၾကဴကုတ္)က ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာကို ၁,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁,၅၅၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ တန္ကို ၄,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၁၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္(စမံု) မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ႏွမ္းနက္(စမံု)က ၁ အိတ္ကို ၁၁၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၂၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနပါတယ္။ ပန္းႏွမ္း ပန္းႏွမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္ာလာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၆၇,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ စြန္တာျပာ စြန္တာျပာကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၉၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၉၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၉,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ စားအုန္းဆီ စားအုန္းဆီကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၁၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၁,၈၇၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။   သတင္း- AMIA

More News
Up