ျမန္မာျပည္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ဘယ္အေျခအေနေရာက္ေနၿပီလဲ – အယ္ဒီတာစကားဝိုင္း | DVB