ယူေအအီးတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ ဒ႐ုန္းတကၠဆီ စမ္းသပ္ပ်ံသန္း (႐ုပ္သံ) | DVB