စစ္ကိုင္းတုိင္း၌ ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ားေၾကာင့္ သီးႏွံစိုက္ဧက ၃၉၀၀၀ ေက်ာ္ပ်က္စီး | DVB