မင္းတုန္းမင္း နတ္ျပည္စံသက္ ၁၃၉ ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ ဆြမ္းကပ္လႉဒါန္း(ဓာတ္ပံု)

မင္းတုန္းမင္းၾတားႀကီး နတ္ျပည္စံသက္ ၁၃၉ ႏွစ္ေျမာက္ဆြမ္းကပ္ပြဲနဲ႔ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ေတြ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ အႀကိဳလႉဒါန္းပြဲကို ဒီကေန႔မနက္က မင္းတုန္းမင္း ေဆာက္လုပ္လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ မဟာဓမၼိကာရာမ ေရႊက်င္တိုက္မႀကီးရဲ႕ သိမ္ေတာ္ႀကီးမွာ က်င္းပပါတယ္။ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ေတြ ကန္ေတာ့ပြဲမွာ သက္ေတာ္ ၇၀ ႏွစ္အထက္ မင္းတုန္းမင္းၾတားႀကီး ရဲ႕ ျမစ္ေတာ္ ၁၉ ပါး၊ အိမ္ေရွ႕စံကေနာင္မင္းရဲ႕ ျမစ္ေတာ္ ၈ ပါး၊ မင္းတုန္းမင္းၾတားရဲ႕ တီေတာ္ ၂၇ ပါး၊ အိမ္ေရွ႕စံကေနာင္မင္းရဲ႕ ျမစ္ေတာ္ ၂၁ ပါး စုစုေပါင္း ၇၅ ပါးတို႔ကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ ခဲ့ၾကတာပါ။

More News
Up