ျမန္မာဓာတ္ပုံသတင္းေထာက္ကုိ ၂ ဦး အာမခံျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပန္လႊတ္ | DVB