ထိုင္းစက္႐ုံတ႐ုံတြင္း ေရဆိုးကန္ရွင္းလင္းစဥ္ အဆိပ္ေငြ႔႐ႉမိၿပီး ျမန္မာအလုပ္သမား ၃ ဦး ေသဆံုး | DVB