စစ္ေတြၿမဳိ႕တြင္ ၾကက္ေျခနီေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းတင္စက္ေလွ လူစုလူေ၀းျဖင့္ဟန္႔တားခံရ | DVB