လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းဆန္႔က်င္သည့္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ဆည္တည္းရြာဝင္တြင္ စိုက္ထူ | DVB