လုံၿခဳံေရးကိစၥ ထပ္မံအမွားအယြင္းမခံႏုိင္ဟု စစ္ေတြၿမဳိ႕ေရာက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေျပာၾကား | DVB