ေမြးကင္းစကေလးငယ္အား ရက္ပ္သီခ်င္းျဖင့္ ကခုန္ေစခဲ့သည့္ သူနာျပဳ ၂ ဦးကို အေရးယူ (႐ုပ္သံ) | DVB