သဲကုန္းႏွင့္ေပါင္းတည္ၿမဳိ႕နယ္၌ ေတာင္ယာမ်ားေရနစ္ျမဳပ္ေန၍ ေခ်ာင္းတူးေဖာ္ေပးရန္ေတာင္းဆို | DVB