အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားၿပီးေနာက္ ဘူးသီးေတာင္- ေမာင္ေတာလမ္း ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု)

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္  ႏိုင္ငံတကာမွာ လူသိမ်ားလာတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသက ဘူသီးေတာင္- ေမာင္ေတာ ကားလမ္းမႏွင့္ ၿမဳိ႕အ၀င္အထြက္ ျမင္ကြင္း။ ဓာတ္ပုံ- ခင္ႏွင္းၾကည္သာ

More News
Up