ခႏၱီးကေန နန္စီပြန္ေဒသကုိပုိ႔မည့္ ဆန္ႏွင့္ဆီမ်ားအား ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ - DVB