ထုိင္းေတာင္ပုိင္းတြင္ လမ္းေဘးေထာင္ဗုံး ၃ လုံးေပါက္ကြဲ၊ စစ္သား ၁ ဦး ေသဆုံး - DVB