အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလႉေငြ က်ပ္ ၂၃၀ သိန္းေက်ာ္ရရွိ - DVB