ကြာလာလမ္ပူရွိ ဘာသာေရးေက်ာင္း မီးေလာင္၊ အနည္းဆုံး ၂၅ ဦး ေသဆုံး - DVB