ေနာက္ဆံုးထြက္ေမာ္ဒယ္အသစ္ အိုင္ဖုန္း X ကို မိတ္ဆက္ျပသ (႐ုပ္သံ) - DVB