ေနာက္ရည္းစားထားသည့္ ခင္ပြန္းေၾကာင့္ ဇနီးႏွင့္သမီးျဖစ္သူ တုိက္ေပၚမွခုန္ခ်ရန္ႀကံစည္ (႐ုပ္သံ) - DVB