ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရပ္တန္႔ရန္ ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ေတာင္းဆို - DVB