ေကာ့ေသာင္းတြင္ စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ - DVB