ဘန္ေကာက္တြင္ ေအတီအမ္စက္ေဖာက္ခြဲၿပီး ေငြေသတၱာ အခိုးခံရ | DVB