႐ုိဟင္ဂ်ာမရွိေၾကာင္း တိုက်ဳိၿမဳိ႕ကုလသမဂၢ႐ုံးေရွ႕တြင္ ဂ်ပန္ေရာက္ျမန္မာမ်ားဆႏၵျပ | DVB