မင္းလွၿမိဳ႕နယ္တြင္း တေန႔တည္း ဆြဲႀကိဳးခ် ေသဆံုးမႈ ၂ မႈျဖစ္ပြား | DVB