ေဘဆယ္ကို ဂုိးျပတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အသင္းကစားပုံကုိ မန္ယူနည္းျပ ေမာ္ရင္ဟုိ ေဝဖန္ | DVB